Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie

46-100 Namysłów

ul. Główna 115

Głuszyna

tel. 774191410

sekretariat@zspgluszyna.szkolnastrona.pl
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

                                             Szanowni Państwo, drodzy uczniowie. 

 

                    W związku z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  Dyrektor ZSP w Głuszynie  Informuje , iż od dnia 17 maja 2021r. do 30 maja  2021r. uczniowie klas IV, VIa, VIb, VII, VIII, uczyć się będą w trybie hybrydowym, według następującego harmonogramu: 

17 maja i 18 maja 2021r. uczniowie klasy VI a w trybie stacjonarnym ,pozostałe dni według planu w trybie zdalnym.

19 maja i 20 maja 2021r. uczniowie klasy VI b w trybie stacjonarnym, pozostałe dni według planu w trybie zdalnym.

21 i 24 maja 2021r. uczniowie klasy VII w trybie stacjonarnym, pozostałe dni według planu w trybie zdalnym.

  Uczniowie kl. IV / Szkoła w Głuszynie/   oraz   uczniowie  kl. VIII/ budynek dydaktyczny w Smogorzowie/  uczą się w trybie stacjonarnym od 17 maja do 24 maja 2021r.

 W dniach od 25 do 27 maja 2021r. odbędą się egzaminy ósmoklasisty i w związku z tym  klasy I-VII mają dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 Uczniowie klas I-III w tych dniach mogą skorzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych na świetlicy szkolnej. 

25 maja2021r.- egzamin ósmoklasisty z j. polskiego- sala gimnastyczna w Smogorzowie.

26 maja 2021r.- egzamin ósmoklasisty z matematyki- sala gimnastyczna w Smogorzowie.

27 maja 2021r.- egzamin ósmoklasisty z j. angielskiego/ j. niemieckiego- sala gimnastyczna w Smogorzowie.

28 maja 2021r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów ZSP w Głuszynie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora.

W tym dniu uczniowie klas I-II mogą skorzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych na świetlicy.           

Autobusy kursują bez zmian.

 

                                                                                                                                 Dyrektor ZSP

                                                                                                                       Tomasz Wołczański


 


 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJACA DO PRZEDSZKOLA  na rok szkolny 2021/2022

 termin postepowania od 4 maja do 10 maja 2021.

Rekrutacja prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

 

                             Link do Systemu Elektronicznych Rekrutacji:

 

 https://namyslow.rekrutacje.edu.pl/aktywuj-konto/OA/5nu-       552c6e2e65f004dac553

 

                         Po zakończeniu procesu rekrutacji wniosek można:

 podpisać Profilem Zaufanym i wówczas nie będą musieli Państwo dostarczać wniosku  do sekretariatu

lub wydrukować i podpisane oddać w wersji papierowej do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie 

Etapy i terminy rekrutacji zgodne z Zarządzeniem Burmistrza :  ZARZĄDZENIE NR 564/VIII/21 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

 

                                                                                       Dyrektor ZSP   dr Tomasz Wołczański